La nostra pàgina web és ara a l'adreça:   http://www.seniorsperterrassa.esy.es